Vielsesdagen

Seremonien:
Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp minst 15 minutter før avtalt tid for vielse.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av brudefolket er fremmedspråklig, må det på forhånd avtales om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk.

En standard seremoni varer  i 10 –15 minutter.
Brudefolket kan utvide seremonien med musikkinnslag og innslag ut over standard borgerlig vigselsformular. Dette må avtales med vigsler på forhånd. Vigsler kan begrense seremonien dersom vedkommende mener det ikke er praktisk mulig å gjennomføre det slik som forespurt eller det vurderes som for omfattende. Alle innslag og underholdning ut over standard borgerlig vigslingsformular må arrangeres av brudefolket selv og disse må dekke utgifter forbundet med dette.

Ønsker brudefolket å utveksle ringer, avtales det med vigsler på forhånd.

Brudefolkene kan avtale dekorasjoner utover det kommunen kan tilby med vigsleren. Brudefolket er selv ansvarlig for anskaffelse av og kostnader forbundet med slike dekorasjoner. Dekorasjoner og annet materiell fra seremonien må fjernes av brudefolket i etterkant av seremonien. Tid for dekorering og fjerning av disse avtales på forhånd med vigsler.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart