Startlån til å beholde bolig

Dersom du har gjeldsproblemer som er så store at du ikke klarer å betale ditt boliglån, kan du søke om startlån og tilskudd til refinansiering.


Hva kan du søke om? 

Dersom du står i fare for å miste din eide bolig etter samlivsbrudd, eller av andre grunner ikke klarer å betjene dine samlede gjeldsforpliktelser, kan du søke om startlån til refinansiering.  

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år. 

Dersom du allerede har lån fra Grane kommune må du sjekke ut om det er mulig å få ordnet økonomien ved å inngå betalingsavtale.  
 

Krav til søker 

 • Du må være over 18 år.  
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet.  
 • Boligen må være nøktern og egnet for hvor mange som skal bo i boligen.  
 • Boligens verdi må være høy nok til å sikre hele lånesummen. 


Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 
 

Slik søker du om startlån til refinansiering av bolig 

Du trenger disse vedleggene: 

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten)  
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skatteetaten)  
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)  
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder  
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.  
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser  
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd  
 • Dokumentasjon på all gjeld  
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue  
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig  
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk 

Vedlegg dersom du skal overta bolig etter samlivsbrudd:  

 • Skriftlig avtale som bekrefter at du skal overta bolig etter samlivsbrudd og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge.  
 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold.  
 • Dokumentasjon på hvem som skal ha daglig omsorg for barna ved samlivsbrudd. 
 • Saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig. 


Send inn søknad 
 

På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjema

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget.
 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors. 
 

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Laila Moberget
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 24
Mobil 48 28 96 77
Camilla Tverå
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart