Spørsmål om koronaviruset?

Startlån til å tilpasse bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.


Det er viktig at du kontakter ergoterapeuten i kommunen din slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses. Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger, kan du også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning

Eksempler på hva du kan få støtte til: 

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen  
 • Tilpasse bad for dusjing rett på gulv  
 • Tilpasse kjøkken til heve- og senkemekanismer på skap  
 • Fjerne terskler  
 • Bedre belysning  
 • Andre endringer som er nødvendig for å kunne bli boende i boligen 

Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen. 

Krav til søker 

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser  
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 

Slik søker du om startlån til å tilpasse bolig 


Du trenger disse vedleggene: 

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten)  
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skattetaten)  
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)  
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder  
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid  
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser  
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd  
 • Dokumentasjon på all gjeld  
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue  
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig  
 • Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans  
 • Bekreftelse på at utleier godkjenner tilpasningene (hvis du leier bolig) 

Send inn søknad 

På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjema.  

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Nav. 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til boligkontoret Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors. 

Hva skjer videre? 

Grane kommune behandler saken så snart som mulig og du vil få et skriftlig svar. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 

Klageadgang 

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Mer om tilpasning av bolig på Husbanken sine nettsider

Kontakt

Irene Johansen
Nav leder
E-post
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Mandag: Klokken 10.00 - 13.00.

Tirsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00.

Onsdag: Klokken 10.00 - 13.00.

Torsdag: Stengt, men åpent for avtalte timeavtaler klokken 10.00 - 13.00.

Fredag: Klokken 10.00 - 13.00.

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart