Startlån til å tilpasse bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Det er viktig at du kontakter ergoterapeuten i kommunen din slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses.

 

Eksempler på hva du kan få støtte til: 

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen  
 • Tilpasse bad for dusjing rett på gulv  
 • Tilpasse kjøkken til heve- og senkemekanismer på skap  
 • Fjerne terskler  
 • Bedre belysning  
 • Andre endringer som er nødvendig for å kunne bli boende i boligen 

 


Krav til søker 

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser  
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak 


Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 


Slik søker du om startlån til å tilpasse bolig 


Du trenger disse vedleggene: 

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten)  
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skattetaten)  
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)  
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder  
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid  
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser  
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd  
 • Dokumentasjon på all gjeld  
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue  
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig  
 • Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans  
 • Bekreftelse på at utleier godkjenner tilpasningene (hvis du leier bolig) 

Send inn søknad 

På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjema

 

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget.
 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til boligkontoret Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors.
 

Hva skjer videre? 

Grane kommune behandler saken så snart som mulig og du vil få et skriftlig svar. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 
 

Klageadgang 

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.


Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage


Mer om tilpasning av bolig på Husbanken sine nettsider

 

.

Kontakt

Tor-Erik Hoff
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 88
Anna-Lovise Hofstad
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 81

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart