Startlån til kjøp av bolig

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.


Hva kan du søke om? 

Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Grane med hensyn til pris, størrelse og standard. 

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år. 

Du kan lese mer detaljert om hvem som kan få lån: 

Husbanken sine nettsider

 

Krav til søker 

 • Du må være over 18 år  
 • Du må være varig økonomisk vanskeligstilt  
 • Du må ha fast inntekt, eller være varig trygdet  
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold 
 • Dersom dere er et par og skal søke lån må begge stå ansvarlig for lånet 

Vi stiller ikke krav om egenkapital eller kausjon i annen bolig. Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.  

En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån. 
 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 
 

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig 

Du trenger disse vedleggene: 

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten).  
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skatteetaten).  
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse/skattemelding (fås hos skatteetaten).  
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.  
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.  
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.  
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.  
 • Dokumentasjon på all gjeld.  
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.  
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig.  
 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital. 


I tillegg kan hvilken situasjon du er i avgjøre hvilke andre vedlegg du trenger. Du finner en oversikt over dette i søknadsskjemaets punkt 8. 


Send inn søknad 
 

På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjema


Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Grane kommune, Industriveien 2, 8682 Trofors.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget.
 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til Grane kommune, Industriveien 2, 8682 Trofors. 
 

Hva skjer videre? 

Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter kommunen for å få godkjent finansieringen og boligen. Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til boligkontoret som iverksetter utbetaling. 

Når du har kjøpt bolig er det økonomiavdelingen i Grane kommune som tar seg av utbetaling av lån. 
 

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.


Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Laila Moberget
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 24
Mobil 48 28 96 77
Camilla Tverå
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart