NAV Vefsna

Fra 01.01.22 ble NAV Grane og NAV Mosjøen slått sammen til et felles NAV-kontor med navn NAV Vefsna.

Det vil si at innbyggerne og arbeidsgiverne i kommunene nå vil få sine lokale NAV-tjenester fra NAV Vefsna, uavhengig av hvilken kommune de bor eller har sin næring i. Dette gjelder også kommunale tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV.

NAV Vefsna har to kontorsteder:

Trofors: Industriveien 2, 8682 Trofors.
Mosjøen: C.M. Havigs gate 45, 8656 Mosjøen.

Postadresse: Postboks 579, 8651 Mosjøen
E-post: nav.vefsna@nav.no eller nav.kundesenter.nordland@nav.no
 

Kontaktinformasjon

Har du en aktivitetsplan på Ditt NAV, er det enklest å få kontakt med din veileder gjennom denne.
Ellers kan du benytte denne lenken til nav.no: Kontakt oss - nav.no
Vakttelefon ved nødhjelpshenvendelser (sosialhjelp): 475 19 788
 

Åpningstider Kontorsted Mosjøen:
- mandag kl. 12:00-14:00
- onsdag  kl. 12:00-14:00
- fredag kl. 9.30-11.30

Kontorsted Trofors:
- tirsdag kl. 10.00-13.00

 

PC'er til selvbetjening
På begge kontorstedene er det 1-2 PCer er tilgjengelig i publikumsmottaket, disse kan benyttes til selvbetjening.

 

Nyttige lenker til nav.no
For privatpersoner:  Privatperson - nav.no
For arbeidsgivere:   Arbeidsgiver - nav.no
 

Sosiale tjenester
Økonomisk sosialhjelp (nav.no)
Økonomi- og gjeldsrådgivning (nav.no)

Digital søknad: Økonomisk sosialhjelp - Søk om økonomisk sosialhjelp (nav.no)
Papirskjema: Last ned papirskjema her.  (PDF, 2 MB)

For tiden er løsningen med digitale søknader noe ustabil for innbyggere med folkeregistrert adresse i Grane kommune. Vi anbefaler derfor at papirskjema benyttes inntil videre.

Saksbehandlingstider økonomisk sosialhjelp: 3 uker.