Introduksjonsprogram for flyktninger

Flyktninger som bosettes i Grane kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen, mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.


Hva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk.

Du får

  • tett oppfølging
  • praktisk opplæring i norsk språk og samfunn
  • hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid
  • økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke, og varer i inntil to år.

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta kontakt med flyktningtjenesten for råd, veiledning og for å søke om deltagelse i introduksjonsprogrammet.

Kontakt

Laila Moberget
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 24
Mobil 48 28 96 77

Åpningstider

MandagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag10:00-13:00Åpent for timeavtaler 0900-1500.
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
TorsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
FredagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart