Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Som asylsøker har du rett til helsehjelp i Norge.

Mange helsetjenester i Norge er gratis eller du betaler en liten egenandel.  

Du kan ta kontakt kommunelegen i Grane telefon +47 751 80880. Her kan du få veiledning og hjelp. Vi ordner tolk ved behov.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring legevakta i Grane kommune på telefon +47 116 117.

Les mer om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge på helsenorge.no