Mottak av flyktninger fra Ukraina i Grane kommune

Situasjonen i Ukraina
Grane kommune følger nasjonale råd og føringer og har god dialog med Statsforvalteren i Nordland og IMDI om situasjonen i Ukraina.

På nettsiden til Regjeringen finner du oppdatert informasjon om situasjonen i Ukraina. 

Mottak av flyktninger fra Ukraina i Grane kommune
Som følge av situasjonen i Ukraina, er det ventet at mange ukrainere vil ankomme Norge i tiden framover.

Med bakgrunn i den nye situasjonen har kommunestyret i Grane vedtatt at det kan bosettes inntil 30 flyktninger i vår kommune.

På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer, og hvor og når disse vil bli bosatt. Noen har allerede ankommet Grane kommune, bosatt hos venner, familie eller gjennom annet nettverk.

Vi anbefaler alle flyktninger fra Ukraina til å registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken, eventuelt ta kontakt med lokalt politi som oppretter kontakt med ankomstsenteret.

Kontaktinformasjon:
Nasjonalt ankomstsenter, telefon 62 00 08 15
E-post: leder.ankomst@linkmottak.no