Kvalifiseringsprogrammet

NAV har ansvaret for kvalifiseringsprogrammet, og er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.
Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid. Programmet skal være på full tid og du får lønn og vanlig ferie.


Du har rett på barnetillegg dersom du har barn, og kan ha rett til bostøtte dersom du har egen bolig. Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde arbeidsrettet aktiviteter, opplæringsaktiviteter, og tett individuell oppfølging og veiledning. Dersom du treng medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette innarbeides. 

Hvem kan delta?

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet.

Hva kan du få?

Som deltaker i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden er på 2 gangerr grunnbeløpet. For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad. Det gis et barnetillegg for 22 dager per måned. Du må betale skatt av stønaden.

Kvalifiseringsprogram kan gis for ei periode på inntil et år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med et år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.

For mer informasjon se www.NAV.no  eller kontakt NAV Grane.

Hvordan søke?

Ta gjerne direkte kontakt med NAV-kontoret for en veiledningssamtale.

 
 
 
 
 

Kontakt

Laila Moberget
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 24
Mobil 48 28 96 77

Åpningstider

MandagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag10:00-13:00Åpent for timeavtaler 0900-1500.
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
TorsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
FredagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.

Adresse

Industrivegen 2
8682 Trofors

Kart