Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
Logo Skatteetaten

Skatteetaten kommer til Servicetorget

Representant fra Skatteetaten vil være å treffe i Servicetorget onsdag 23. april 2014 mlm. kl. 10.00 og 15.00.
I forbindelse med innlevering av selvangivelsen er det anledning å komme til Servicetorget denne dagen for informasjon og veiledning.

2014-04-07 | Les mer
Norske penger

Kulturmidler

Lag, foreninger og organisasjoner inviteres til å søke kulturmidler for 2014.
Søknadsfristen er 1. mai.

2014-03-18 | Les mer
Skuter

Befaring med snøscooter

Grane kommune vil i perioden fram til 4. mai 2014 gjennomføre befaringer med snøscooter i området øst for E6.  Bakgrunnen er planlegging av løypenett for snøscooter.  Grunneiere som ikke ønsker slik kjøring på sin eiendom, må gi beskjed til kommunen v/ jordbrukssjef Torgar Eggen, tlf. 75 18 22 76 / 95 22 14 96. E-post: teg@grane.kommune.no.

 

2014-03-25 | Les mer

Planprogram for Trofors

Næring- og naturforvaltingskomiteen vedtok 09.04.14 varsel om planoppstart for planprogrammet ”kommunedelplan for Trofors” – med hjemmel i Plan- og bygningsloven kapittel 11. Planprogrammet legges ut på åpen høring med høringsfrist 23. mai 2014.

 

2014-04-11 | Les mer
luftambulanse

Lag nødplakat til hytta

Hyttesesongen er i full gang for mange, med kos, rekreasjon og fine opplevelser. Men av og til oppstår kriser, også på hytta. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten, kan det være avgjørende at hjelpen finner frem raskt nok. Dette kan du bidra med ved å lage en nødplakat til hytta.

2014-04-10 | Les mer
Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten inviterer nye næringsdrivende til kurs 13. mai.

2014-04-10 | Les mer
Leander Hjerpås

Graneungdommer i fylkesmønstring

Ungdommer fra Grane har i helga vært sterkt representert under fylkesmønstringa av UKM i Bodø.
Filmopptak fra opptredene kan du se på vår nettside.

2014-04-06 | Les mer
E6

Vegpakke på anbud

Statens vegvesen kunngjorde tirsdag første del av vegutviklingskontrakten for E6 på Helgeland.

2014-04-08 | Les mer
Berit Emma

Allsang med DaCapo Hippies

Oppvekst- og kulturavdelingen og DaCapo Hippies inviterer til allsangkveld på Trixie onsdag 9. april klokken 19.00.

2014-04-04 | Les mer
Granedagene 2

Granedagene 2014

Hovedkomitèen for Granedagene har vedtatt at årets arrangement blir 10. -15. juni.
 

2014-03-13 | Les mer