Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Ledig stilling

Prosjektstilling i Psykisk helse- og rustjenesten

”Barn og familie - Barn som pårørende”

Prosjektstillingen vil i første omgang ha en varighet ut 2017, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Ønskede kvalifikasjoner:

Treårig helse og eller sosialfaglig høgskoleutdanning eller førskolelærer, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Eller annen relevant utdanning/ praksis.

 

2017-06-19 | Les mer

Høring

Boligsosial handlingsplan for Grane kommune 2017-2027

Kommunestyret vedtok 14.12.2016 kommunens overordnede planstrategi. Det ble vedtatt at Grane kommune skulle utarbeide en egen Boligsosial handlingsplan i 2017.

Knappe planressurser har gjort at planen ikke har fått den ønskede medvirkningsprosessen i komiteer, råd, utvalg og fra befolkningen generelt. Planen er ikke utarbeidet jfr. plan og bygningsloven og følger derfor ikke bestemmelser om medvirkning. Men for bedre forankring og for å få innspill, legges planen ut på høring mellom formannskapets behandling og kommunestyrets behandling.

Høringsuttalelser sendes til Servicetorget, enten pr. post, e-post, eller via vårt digitale skjema.

Høringsfrist 19.06.2017

2017-06-08 | Les mer
fiske

Fjelltrimmen 2017

Grane kommune og Grane IL ønsker kommunens innbyggere og besøkende velkommen som deltakere i årets fjelltrim.
14 poster er plassert ut på ulike turmål i Grane.
Nytt av året er at det er opprettet ei Facebookgruppe for fjelltrimmen i Grane. Her kan deltakrne dele bilder og informasjon fra turene.

2017-06-07 | Les mer
Bjørn Ivar fisketur

Sommerhilsen fra Ordfører

Endelig Granedager og gryende sommer. 

2017-06-06 | Les mer
skog

Kurs i hogstteknikk og ungskogpleie

Grane kommune arrangerer et 7-dagers kurs i stell av motorsag, hogstteknikk og ungskogpleie i tiden 29.06 – 30.06 og 03.07 – 07.07.2017. Kurset består av mest praktiske øvelser med noe teori. Målgruppe til kurset er elever ved Grane barne- og ungdomsskole og andre som ønsker slik opplæring. Deltakerne må være fylt 15 år. Krav til utstyr er egen motorsag og komplett verneutstyr. Det er ingen kursavgift.

Påmelding innen 20.06 til servicetorget tlf. 75 18 22 00 eller e-post: post@grane.kommune.no

2017-06-06 | Les mer
familieparken 2

Folkehelsetiltak:

Gratis tur for barnefamilier til Namsskogan familiepark

Grane kommune gjentar suksessen fra i fjor og inviterer alle barnefamilier i kommunen til å bli med på tur til Namsskogan familiepark.
Årets tur arrangeres lørdag 1. juli. Kommunen spanderer busstransport og inngangsbillett til familieparken. Mat må deltakerne sørge for selv. 

Barn som skal delta må ha med seg en voksen. Kan ikke foreldrene være med på turen, må det opplyses i påmeldingen om hvilken voksenperson som har ansvaret for barnet.

Avreise fra kommunehuset klokken 9.30. Retur fra Trones klokken 17.00.
Påmeldingsfrist: 26. juni. Først til mølla prinsippet gjelder.
Kontakt Servicetorget, tlf 75182200, for påmelding.

Spørsmål om turen rettes til folkehelsekoordinator, tlf. 90518656.

2017-05-23 | Les mer

Ledig stilling: Fagarbeider teknisk drift 100%

Grane kommune har ledig 100 % stilling som fagarbeider ved Teknisk drift med arbeidsoppgaver innen bygningsvedlikehold, vei, vann og avløp mm.

 

2017-06-01 | Les mer
pleie

Ledig stillinger i Hjemmetjenesten

Grane kommune har for tiden flere ledige stillinger i hjemmetjenesten

2017-06-01 | Les mer

Ledig stilling: Rektor

Ledig stilling som rektor 100% ved Grane barne- og ungdomsskole fra og med 01.08.2017

2017-06-01 | Les mer

Granedagan 2017

Granedagene arrangeres 12. - 18. juni. 
Programmet kan du lese her. 

2017-05-03 | Les mer