Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
bilde

Leie av hall/rom ved skolen

Lag/foreninger må melde inn ønske om å disponere hallen/evt. andre av skolens utleierom innen 1. september.

Når det gjelder hallen, vil aktiviteter for barn og unge bli prioritert i tidsrommet før klokken 20.00.

Det søkes på elektronisk skjema her.

Kommunale aktører som frisklivssentral , kulturskole m.fl. melder behov/ønsker på e-post til fungerende kulturleder Åse Granmo.

Grane IL kan søke i forhold til totalt timebehov og fordele timene selv etter tildeling av treningstid.

Oppstart utleie uke 36.

2017-08-17 | Les mer
skolesekk[1]

Skolestart skoleåret 2017/2018

Alle elever 1.-10.klasse møter mandag 21.august kl.08.30. 1.-4.klasse møter på Stormoen og 5.-10.klasse møter på Vegset.Skolefrokosten starter samme dag og er åpen fra kl. 07.30-08.30.

 

2017-08-14 | Les mer

Ledig stilling:

Veileder for flyktninger - NAV Grane

NAV - Grane har ledig 100% stilling som veileder for flyktninger.

 

Grane Kommune har ca 1450 innbyggere og Nav Grane har 4 årsverk

 Nav Grane er et lite kontor og den som blir tilsatt må påregne og arbeide på tvers av flere fagområder

Stillingen vil omfatte bosetting og oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet.

2017-08-07 | Les mer
Bilde

Kunngjøring

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for helsetun Stormoen

Rådmannen har den 26.07.2017 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10 sendes detaljregulering for Helsetun Stormoen ut på høring og offentlig ettersyn med frist 06.09.2017.

Nytt planforslag har planident 18252017001. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av helsetun på Stormoen.

Plandokument med vedlegg sak kan ses på kommunens hjemmeside, i servicetorget på kommunehuset, Grane folkebibliotek, Trixie, Esso, Coop, og vil bli oversendt på forespørsel.  

2017-07-28 | Les mer

Ledig stilling:

Rektor i 100 % stilling ledig fom. 01.08.2017

Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 175 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i 2 skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. Skolen er godkjent som helsefremmende skole, og vi har uteskole på 1.-6. trinn samt tilbud om skolefrokost på 1.-10.trinn

2017-07-10 | Les mer

Ledig stilling

Helse- og omsorgssjef

Det søkes etter ny helse- og omsorgssjef i Grane kommune. Stillingen vil ha et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenestene i kommunen og er plassert i rådmannens lederteam. Innen ansvarsområdet for helse- og omsorg finner en følgende avdelinger: Grane sykehjem, hjemmetjenesten, fysioterapi/ergoterapi, miljøterapitjenesten, helsestasjon, kommunelegekontor, folkehelse/frisklivssentral, rus/psykiatri.

Nytt sykehjem og helsetun under planlegging

2017-07-06 | Les mer
Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Eier du egen bolig med utleiemuligheter, i Grane kommune?

Da kan du motta bolysttilskudd kr. 200.000,- til etablering av ny boligenhet i egen bolig.

Grane kommune har fortsatt ledig to tilskudd til etablering av ny boenhet i egen bolig.
Søknadsfrist:   1. september  2017

2017-04-03 | Les mer

Høring om forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Med hjemmel i endring av helse- og omsorgstjenestelovens §3-2 a første og andre ledd, samt pasient- og brukerrettighetslovens §2-1-e første ledd av 01.07.2016 er det utarbeidet forslag til forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister for Grane kommune.

2017-07-05 | Les mer
Tog

Sommertogets besøk på Trofors 29. juni

Torsdag 29. juni med Sommertoget satte vi Trofors og Grane på kartet på en fantastisk måte. 
 

2017-06-30 | Les mer