Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Varsel om stor snøskredfare på Helgeland

NVE har utsendt varsel om stor snøskredfare i region Helgeland, faregrad 4, for lørdag 24. mars.

2018-03-23 | Les mer
påske

Åpningstider i påsken

26. og 27. mars har kommunale kontorer åpent klokken 08.00 -15.30. Onsdag 28. mars stenger vi klokken 12.00.

Grane folkebibliotek holder åpent til følgende tider: Mandag 26. mars klokken 10.00-15.30 og onsdag 28. mars klokken 10.00 - 12.00.

Fritidsbadinga er åpent mandag 26. mars fra klokken 17.00 til 20.00.

De som har gyldig treningsavtale, kan benytte treningsrommene i idrettshallen alle dager i påsken mellom klokken 07.00 og 22.30.

Nyttige telefonnummer:
Legevakt tlf. 116 117.
Tannlegevakt tlf. 977 56 377. Mosjøen tannklinikkk har vakt fra skjærtorsdag til 2. påskedag klokken 09.00-11.00.
Vakthavnende veterinær tlf. 954 07 137.

God påske!


 

2018-03-23 | Les mer
Tråkkemaskin

Oppkjørte skiløyper

På Facebooksiden "Skiløyper i Grane" legges det ut fortløpende informasjon om oppkjørte skispor i kommunen.

2018-03-02 | Les mer

Prosjekt Barn og familie-Barn som pårørende

Målsettingen for deler av prosjeketet er forebyggende arbeid blandt barn og unge.

Les mer om dette her:

2018-03-22 | Les mer

Tverrfaglig team

Tverrfaglig team består av representanter fra skole, barnehage, psykisk helse- og rustjenesten, barnevern, helsesøster og folkehelsekoordinator. Teamet har  møter ca. hver 6. uke.  

Les mer her: PDF document ODT document

2018-03-22 | Les mer

Oppdatering angående Adressetildeling

Det har kommet noen henvendelser der det er problemer med å få post til riktig adresse, som kan løses med følgende alternativer, så her er noen forslag til hva som kan gjøres.

2018-03-12 | Les mer
elg

Fòring av elg og rådyr på Trofors

Grane kommune har registrert at det er noen som fòrer elg og rådyr med brødskalker i nærheten av brannstasjonen på Trofors. 
Dette skjer også på Stormoen boligfelt.

2018-03-09 | Les mer
friluftsliv

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2022

Grane kommune skal utarbeide ny handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Planen skal inneholde kommunens målsetninger for satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv for perioden 2019-2022.

Målsettinger for anleggsutbygging er også en del av planen. Det er ønskelig at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Grane kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsområder og kulturbygg.

Vi gjør oppmerksom at Kulturdepartementet stiller krav om at alle som skal benytte seg av statlige tilskuddsordninger som for eksempel spillemidler, har prosjektet forankret i kommunalt planverk. Det er derfor viktig at lag og foreninger melder inn sine anleggsbehov for årene 2019-2022.

Innspill sendes til Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors, eller epost:
post@grane.kommune.no

Frist: 8. mai 2018

2018-03-07 | Les mer
Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Kulturmidler

Lag og foreninger inviteres til å søke om kulturmidler for 2018.
Søknad fremmes via vårt digitale søknadsskjema innen 1. mai.

2018-03-07 | Les mer