Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
Telerestriksjoner ved kommunale veier

Telerestriksjoner kommunale veger

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, iverksetter Grane kommune aksellastrestriksjoner på samtlige kommunale veger i h.h.t. gjeldende vegliste f.o.m. tirsdag 31. mars 2015.

Forespørsler om dispensasjoner, veglister og gjeldende informasjonshefte om aksellastrestriksjoner rettes til vegtrafikksentralene eller vegkontoret i Bodø.

Teknisk avd.

2015-03-31 | Les mer

Nytt tilbud innen fysioterapi

Grane kommune har opprettet en ny stilling som fysioterapeut og ansatt Carlos Chomon. Han er utdannet fysioterapeut med spesialisering både innen manuellterapi og idrettsfysiologi. Fysioterapeuten skal jobbe kurativt og hjelpe graneværinger som har behov for fysikalsk behandling.
Det nye fysioterapitilbudet skal samlokaliseres med Frisklivssentralen, som holder til i kjelleren ved sykehjemmet.
Vår nye terapeut starter i stillingen primo mai, og vi kommer tilbake med informasjon om timebestilling.

2015-03-27 | Les mer
bilde_skoleunger2

Ledige undervisningsstillinger skoleåret 2015-2016

Under forutsetning av videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet, videre permisjoner og reduksjoner i stillingsstørrelse, vil vi ved Grane barne- og ungdomsskole ha ledig et antall undervisningsstillinger fra oppstart av skoleåret. I hovedsak vikariater, men faste stillinger kan også bli aktuelt.

2015-03-24 | Les mer
Ku

Ledig stilling:

Kommuneveterinær - ferievikar

Grane og Hattfjelldal veterinærdistrikt søker med dette etter en eller flere personer som vikar i forbindelse med ferieavvikling og som ekstrahjelp i lammesesongen for våre to kommuneveterinærer i 2015. Ferieavviklingen forventes i hovedsak å finne sted i perioden mars – oktober og lengden pr. gang vil kunne variere fra en til seks uker.

2015-03-24 | Les mer
GT-Sara

GT-Sara til Folkehelseuka

I hele Nordland skal det arrangeres ei folkehelseuke i peioden 20. - 26. april.
I Grane åpner vi uka med humorkveld med GT-Sara, Norges eldste standup komiker.

2015-03-19 | Les mer
Båtskardvatn

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 11 legges kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Grane kommune ut til offentlig ettersyn frem til 30. april 2015.

2015-03-19 | Les mer
Lege3

Ledig stilling:

Fastlege/kommunelege 2

Ved legetjenesten i Grane kommune er det ledig 100 % stilling som fastlege/kommunelege 2.
 

2015-03-19 | Les mer
selvangivelse_jpg_219706m

Selvangivelsen for 2014

Skatteetaten melder at selvangivelsen for 2014 vil være tilgjengelig elektronisk for e-brukere fra 19. mars.

2015-03-14 | Les mer
Trafikksikkerhetsutvalg

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for første halvår 2015. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

2015-03-14 | Les mer

Hvem i Nordland fortjener minnemedalje for innsats under krigen?

- Fylkesmannen oppfordrer alle i Nordland som vet om noen som burde ha minnemedaljen etter andre verdenskrig, om å kontakte sin kommune med opplysninger, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

2015-03-13 | Les mer