Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt

Næring- og naturforvaltningskomitèen vedtok 15.04.15 at forslag til detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10.

 

2015-04-16 | Les mer

Aksjonsdag med tema flisfyring og bioenergi

Fylkesmannen inviterer til aksjonsdag på Trofors med temaet flisfyring og bioenergi.

Opplegget er praktisk rettet:

  • Se live-drift av et mobilt flisfyringsanlegg.
  • Lær noe om produksjon av flis, kvalitet på flisa og flishoggere.
  • Informasjon om hvordan du kan få statlig støtte.
  • Treffe eksperter pp bioenergi og leverandører av moderne utstyr.
  • Slå av en prat med fagfolk og andre deltakere innenfor et fagfelt du er opptatt av.
2015-04-16 | Les mer
Friluftsutstyr

Etablering av utstyrssentral i Grane

Grane kommune har med økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etablert en utstyrssentral. Her kan kommunens innbyggere låne tur- og fritidsutstyr gratis. Utlånet skjer via Servicetorget.

2015-04-16 | Les mer
Fritidsklubb

Fritidsklubben åpner igjen

Etter å ha vært stengt en periode, vil fritidsklubben nå være åpen hver onsdag fra klokken 14.00 - 20.30.
Elin Paulsen er ansatt som barne- og ungdomsarbeider ved klubben som holder til i egne lokaler i kjelleren ved skolen.
 

2015-04-15 | Les mer
Folkehelseuka logo 2015

Folkehelseuka

I Nordland markeres det ei folkehelseuke i perioden 20. - 26. april.
Programmet for det som skjer i Grane kan du lese her.

2015-04-15 | Les mer
Telerestriksjoner ved kommunale veier

Telerestriksjoner kommunale veger

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, iverksetter Grane kommune aksellastrestriksjoner på samtlige kommunale veger i h.h.t. gjeldende vegliste f.o.m. tirsdag 31. mars 2015.

Forespørsler om dispensasjoner, veglister og gjeldende informasjonshefte om aksellastrestriksjoner rettes til vegtrafikksentralene eller vegkontoret i Bodø.

Teknisk avd.

2015-03-31 | Les mer

Nytt tilbud innen fysioterapi

Grane kommune har opprettet en ny stilling som fysioterapeut og ansatt Carlos Chomon. Han er utdannet fysioterapeut med spesialisering både innen manuellterapi og idrettsfysiologi. Fysioterapeuten skal jobbe kurativt og hjelpe graneværinger som har behov for fysikalsk behandling.
Det nye fysioterapitilbudet skal samlokaliseres med Frisklivssentralen, som holder til i kjelleren ved sykehjemmet.
Vår nye terapeut starter i stillingen primo mai, og vi kommer tilbake med informasjon om timebestilling.

2015-03-27 | Les mer
bilde_skoleunger2

Ledige undervisningsstillinger skoleåret 2015-2016

Under forutsetning av videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet, videre permisjoner og reduksjoner i stillingsstørrelse, vil vi ved Grane barne- og ungdomsskole ha ledig et antall undervisningsstillinger fra oppstart av skoleåret. I hovedsak vikariater, men faste stillinger kan også bli aktuelt.

2015-03-24 | Les mer
Ku

Ledig stilling:

Kommuneveterinær - ferievikar

Grane og Hattfjelldal veterinærdistrikt søker med dette etter en eller flere personer som vikar i forbindelse med ferieavvikling og som ekstrahjelp i lammesesongen for våre to kommuneveterinærer i 2015. Ferieavviklingen forventes i hovedsak å finne sted i perioden mars – oktober og lengden pr. gang vil kunne variere fra en til seks uker.

2015-03-24 | Les mer
GT-Sara

GT-Sara til Folkehelseuka

I hele Nordland skal det arrangeres ei folkehelseuke i peioden 20. - 26. april.
I Grane åpner vi uka med humorkveld med GT-Sara, Norges eldste standup komiker.

2015-03-19 | Les mer