Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Stenging av Finsås bru

På grunn av arbeid på Finsås bru, vil brua bli helt stengt for trafikk fra tirsdag 1. november klokken 09.00 til lørdag 5. november klokken 14.00

2016-10-26 | Les mer
svømming

Fritidsbadinga åpner

Onsdag 2. november åpner fritidsbadinga, og Grane kommune ønsker velkommen til gratis bruk av svømmebassenget mandager og onsdager.

2016-10-26 | Les mer

Ledig stilling som avdelingsleder ved miljøterapitjenesten

Ved miljøterapitjenesten i Grane kommune har vi ledig stilling som avdelingsleder i 75 % stilling fra og med 1. januar 2017.

2016-10-24 | Les mer

Ledig stilling som arealplanlegger

Ved Teknisk- og næringsavdelingen er det ledig et årsvikariat som arealplanlegger i 100 % stilling for snarlig tiltredelse.

 

2016-10-20 | Les mer
kjernejournal

Graneværingene har fått kjernejournal

Alle innbyggere i Grane kommune har nå fått kjernejournal. Dette er en ny elektronisk tjeneste som deler pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

2016-10-13 | Les mer

Ledig stilling som oppvekst- og kultursjef

Vi søker etter ny oppvekst- og kultursjef i Grane kommune i 100 % stilling.
Stillingen er direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens ledergruppe.
Oppvekst- og kultursjefen er administrativ leder for oppvekstsektoren, og skal herunder lede og koordinere avdelingens virksomhet samt de oppgaver som naturlig tilhører stillingen.

2016-10-04 | Les mer
Omriss av planområdet ny sykehjemstomt

Melding om oppstart av detaljregulering for ny sykehjemstomt på Stormoen

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.16 at oppstart av prosjektering og nødvendig planlegging for sykehjemsbygging skal lokaliseres på tomtearealet ved den gamle gressbanen på Stormoen (Bak Trixie).

2016-10-04 | Les mer
hpv vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

2016-10-04 | Les mer
Frisklivssentralen__325599a

Folkehelsetiltak:

Rygg- og nakketrening

Folkehelseprofilen for Grane kommune viser at mange av våre innbyggere sliter med muskel- og skjelettlidelser. Som et folkehelsetiltak starter Frisklivssentralen gruppetrening med fysioterapeut som instruktør. Fokuset på denne ukentlige timen vil være rygg- og nakketrening.
Oppstartsdatoen er 12. oktober.
2016-10-03 | Les mer
spørsmålstegn

Høring og offentlig ettersyn:

Forslag til planstrategi for 2016 - 2020

Grane kommunes forslag til overordna planstrategi for perioden 2016 - 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn og høring frem til 27.10.2016. 

2016-09-27 | Les mer