Spørsmål om koronaviruset?

Miljødirektoratet har godkjent søknad fra Grane om å bli en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår. 

Lillian Sætern er ansatt som ny rektor ved Grane barne- og ungdomsskole. 

Visste du at du kan bestille mange kommunale/statlige tjenester selv på nett?

På grunn av endring i bemanningssituasjonen i Servicetorget vil vi i en periode ha redusert åpningstid.

 Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for nedbør for Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Salten.

Nordland fylkeskommune gjennomfører nå den første fylkeshelseundersøkelsen med vekt på trivsel og livskvalitet.

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet. Heldigvis finnes det en løsning på dette! Visste du at Grane kommune har en utstyrssentral hvor du kan låne sports– og fritidsutstyr?

 Nye og gamle politikere deltok i folkekvalgtopplæring mandag og tirsdag denne uka. 

 NVE melder om jord-, sørpe- og flomskredfare for Midt-Norge og deler av Nord-Norge.

 Datahjelpen er et gratis lavterskeltilbud, og åpent for alle.