Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 26. februar

Vi har per i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen.
Det er satt 176 vaksinedoser.
69 graneværinger er nå fullvaksinerte.

 

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet. Heldigvis finnes det en løsning på dette! Visste du at Grane kommune har en utstyrssentral hvor du kan låne sports– og fritidsutstyr?

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Her kan du se ordfører Ellen Schjølbergs 17. mai tale og andre kulturinnslag fra Grane. 

I pinsen er det meldt bra vær. Spesielt sørlige deler av Helgeland får sommervær med temperaturer opp mot 25 grader. Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet og NVE har satt beredskapsnivå gult fra søndag 31. mai.

 Nye og gamle politikere deltok i folkekvalgtopplæring mandag og tirsdag denne uka. 

 NVE melder om jord-, sørpe- og flomskredfare for Midt-Norge og deler av Nord-Norge.

Grane sykehjem får nye telefonnummer fra 1. mai. 

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

Organisasjoner / enkeltpersoner inviteres til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket, og at søknaden er Grane kommune i hende innen 1. november 2020.

NAV Grane kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av koronapandemien.

Du må ringe for å avtale besøket på forhånd (tlf 902 36 588).
Vi har besøkstid mellom klokken 11-13 og mellom klokken 17-19.
Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Besøket bør skje utendørs dersom dere er flere enn to besøkende samtidig.