Aktiv fritid: Ferieaktiviteter for barn og ungdom

Aktiv fritid er Grane kommunes nye tiltak for å skape flere fritidsaktiviteter og arrangement for barn og unge. 
Tiltaket er støttet med ett treårig tilskudd fra fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Aktiv fritid skal driftes med tilbud gjennom hele året av enhet for kultur, folkehelse og frivillighet og familieenheten. 
Det er gratis for barn og unge å delta i Aktiv fritid. 

Her er aktivitetsplanen for sommermånedene:

Onsdag 12. juni: Grillparty på Ungdommens hus
Klokken 17.00-19.00 for 5.-7. trinn.
Klokken 19.00-21.00 for 8.-10. trinn. 
DJ Prebz spiller.

Torsdag 20. juni: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 14.00-19.00.
Nedre aldergrense: 5. trinn. 

Tirsdag 25. juni: Sommerferie på elva
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 6-13 år. Begrenset antall plasser. 
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresatt


Torsdag 27. juni: Sommerferie på elva 
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 14-19 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresatt


Torsdag 27. juni: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 12.00-16.00.
Nedre aldergrense: 4. trinn.
Fra og med denne dagen er de som slutter i 4. trinn i 2024 velkommen som brukere av tilbudet ved Ungdommens hus. 


Tirsdag 2. juli; Sommerferie på elva
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 6-13 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresatt


Tirsdag 2. juli – fredag 5. juli: Friluftsskole
Helgeland friluftsråd arrangerer friluftsskole i Grane.

Friluftsskolen er et tilbud for elever i 4.-7. trinn. Begrenset antall plasser.
Påmelding innen 18. juni.: Friluftsskolen Helgeland 2024, Grane uke 27 | Helgeland friluftsråd (letsreg.com)


Torsdag 4. juli: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 12.00-16.00.
Nedre aldergrense: 4. trinn.

 
Tirsdag 9. juli: Kreativt verksted med May-Siren
Aktivitetsdag på Frivilligsentralen klokken 10.00-14.00.
Aldersgruppe 6-13 år.
Påmelding på epost til: mayho@grane.kommune.no innen 1. juli. 

Torsdag 11. juli: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 12.00-16.00.
Nedre aldergrense: 4. trinn.

Tirsdag 29. juli: Sommerferie på elva
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 6-13 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresatt


Tirsdag 6. august; Sommerferie på elva
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 6-13 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresattOnsdag 7. august: Aktivitetsdag på biblioteket

Her kan du teste gaming, buttonsmaskin, kreativt tegnesett og instaxkamera. 
For aldergruppa 6-13 år.
Klokken 10.00-14.00.
Påmelding: epost til anne.kirsti.midjo@grane.kommune.no innen 1. august.  

Torsdag 8. august: Sommerferie på elva 
Aktivitetsdag hos River North for aldersgruppa 14-19 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding på e-post til: mail@rivernorth.no med følgende opplysninger

 • Navn på barnet
 • Alder
 • Eventuelle helsemessige utfordringer
 • Navn og telefonnummer til en foresatt


Tirsdag 13. august: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 12.00-16.00.
Nedre aldergrense: 4. trinn.

Torsdag 29. august: Åpent ved Ungdommens hus
Klokken 14.00-19.00.
Nedre aldersgrense: 5. trinn. 
 

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56