Åpningstider og info - Grane og Hattfjelldal politistasjon, avd. Grane

.

Åpningstid på kontoret på Trofors er torsdager kl 09.00 – 13.00.

Direkte telefon til kontoret på kontordagene er 751 83 000.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. april 2023 gikk Stian Larssen inn i ny stilling som politikontakt for kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Det betyr at Grane nå har fått ny politikontakt.

Politikontaktens rolle er å være et bindeledd mellom kommunen og politiet.

Larssen er født og oppvokst i Mosjøen og fullførte politihøgskolen i 1999. Frem til sommeren 2009 jobbet han ved politistasjonen i Mosjøen. Etter det jobbet han 8 år ved konfliktrådet i Helgeland samtidig som han hadde deltidsstilling ved Vefsn brann og redning som brannkonstabel.

Desember 2017 kom Larssen tilbake til politiet i Mosjøen og har jobbet som etterforsker der frem til nå, hvor han altså skal inn i stillingen som politikontakt.

Larssen har som mål å etter hvert bli tilgjengelig for Grane kommune, og da særlig opp mot det overordnede administrative i kommunen.

Kontordagene til politiet på Trofors er fortsatt torsdager og kontoret skal da i utgangspunktet være betjent for publikumshenvendelser. Larssen vil også være en av de som vil være på kontoret i perioder.

Alle som ønsker å prate med politiet er hjertelig velkommen på kontoret torsdager fra klokken 09.00-13.00.

 

.