Folkehelsetiltak: Søvnkurs

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen? Har du ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?
Bli med på søvnkurset “Sov godt” som arrangeres av Grane kommunes helseavdeling/psykisk helse. 

Søvnkurset “Sov godt” er et kurs som kan være nyttig for deg som har problemer med søvn. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet.

Kurset gjennomføres med tre kursdager a 2 timer, fra klokken 16.00 til 18.00

Kursstart mandag 12.02.24. 

Dag 2: 19.02.24

Dag 3: 04.03.24

Kurset er for deg som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. 

De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kognitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektivt. Du kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep.
Helt bivirkningsfritt! Dette er utgangspunktet for søvnkurset “Sov godt”.

Påmelding til berit.rise@grane.kommune.no innen 05.02.24.

Etter påmeldingsfristen vil påmeldte bli kontaktet av kursholder på epost for bekreftelse av plass, samt mer informasjon før kursstart. 

Velkommen!