Informasjon om legetjenesten

Grane kommune får en del spørsmål om vi har leger ved legekontoret, og vi sender derfor ut informasjon om legetjenesten.

Vi er så heldige å ha fått med oss Dragana som fastlege ved legekontoret. Hun har vært hos oss som LIS1 (turnuslege) og har nå startet i fastlegestillingen ALIS, hvor hun etter et løp på 5 år blir autorisert spesialist i allmennmedisin.

Videre har vi nå fått lege Cyndia som er LIS1 (turnuslege) i et halvt år frem i tid. Vi har også inngått avtale med 3 erfarne vikarleger som skal arbeide i nordsjøturnus ved legekontoret i 6 måneder fremover.

Har du spørsmål kan enhetsleder helse kontaktes på telefon 90 93 47 39.