Klar til innsats for ungdom i Nordland

Erik Steinslett fra ungdomsrådet i Grane er valgt inn som en av elleve representanter til Ungdommens fylkesråd i Nordland. 

Ungdommens fylkesråd (UFR) er ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere i Nordland. UFR representerer interessene til ungdom i Nordland og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.

Nordland fylkesting valgte i desember medlemmer til Ungdommens fylkesråd for 2024. Nå har de 11 ungdommene hatt sitt første møte der de har valgt leder og nestleder.

Ny leder er 16 år gamle Emma-Sofie Olafsen fra Narvik, som også er leder for Narvik ungdomsråd. Nestleder er Markus Ivan Gabor, 17 år, fra Rana.

De øvrige medlemmene i Ungdommens fylkesråd er: 
Helgeland/ søndre Nordland: Erle Dorotea Helstad, Alstahaug, Erik Steinslett, Grane, Nahom Guiton, Rana.
Salten/ Midtre Nordland: Victoria Kristoffersen, Steigen, Amalie Arntsen, Bodø. Elvira Aasjord Juul, Steigen, Vetle Leander Furuli, Fauske. Vinjar Meosli,  Meløy. 
Lofoten, Vesterålen, Ofoten/ Nordre Nordland: Brage Selboe, Vågan.

Ungdommens fylkesråd i Nordland 2024 består av 11 personer fra hele Nordland. Nordland fylkeskommune
 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Ungdommens fylkesråd