Pressemelding fra Grane kommune

Straks ny E6 åpnes forbi Trofors i forsvinner kundegrunnlaget for flere næringsdrivende langs dagens E6. Grane kommune legger til rette for en relokalisering av de næringsdrivende ved ny E6, samt utvikling av nye tilbud.

I naturskjønne omgivelser, ved innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark, utvikler Grane kommune Laksvollen som en unik møteplass for tilreisende og lokalbefolkning. 
Den lakseførende Svenningelva renner forbi det 18 dekar store området som etter planen skal huse et innovativt publikumsbygg, en restaurant og et hotell på elvekanten, butikklokaler, ladestasjoner for el-bil, bensinstasjon, oppstillingsplasser for vogntog, samt bobilparkering. Området skal tydelig vise at Grane kommune er en nasjonalparkkommune. De besøkende vil nyte godt av tilrettelagte sitteplasser og stier som går elvelangs, zipline for barn og diverse morsomme lekeplasselementer. Det vil også bli oppført en hundeluftegård. 

Grane kommune er en nasjonalparkkommune med store verneverdier, og det jobbes tett opp mot Miljødirektoratets merkevaregruppe Norges Nasjonalparker, samt de respektive nasjonalparkstyrene. Målet er å tilrettelegge et informasjonspunkt for de to nasjonalparkene Lomsdal-Visten og Børgefjell som begge ligger innenfor kommunegrensene. Det etableres blant annet en natur- og kultursti fra Laksvollen og opp til Lomsdal-Visten, og denne åpnes under Granedagene i 2024. Kommunen jobber også aktivt for å få etablert et besøkssenter for nasjonalpark eller villaks i kommunens planlagte publikumsbygg. 

Grane kommune ønsker at Laksvollen skal kunne brukes av alle kommuner på Helgeland for å markedsføre egne kommuner, og for å vise frem hvilke muligheter vi på Helgeland kan tilby. Idéen er lansert på Helgelandstinget, og Helgelandsrådet har i en uttalelse helhjertet støttet opp om planene for Laksvollen. Kommunen vil tilrettelegge for at det etableres en turistinformasjon som er betjent deler av året. 

Kommunestyret i Grane har allerede bevilget 40 millioner kroner til prosjektet, og har klare forventninger om medfinansiering fra både offentlige instanser og private aktører i det som er vår regions viktigste utviklingsprosjekt på lange tider. Sammen skal vi sette hele Vefsnaregionen på kartet, og være en formidler for de fantastiske mulighetene som finnes på Helgeland!

Har du en forretningsidé og ønsker å være med på laget ønsker vi at du tar kontakt med oss. Vi starter byggingen i november 2024 og åpner dørene samtidig som ny E6 åpnes i november 2025!

Kontaktinformasjon: 
Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef Teknisk og næring
Tlf. 918 31 718 
E-post: borge.steinmo.johnsen@grane.kommune.no