Skytebanen skogsveibru i Grane kan gjenåpnes

Statens vegvesen.  Nå er det klart at Skytebanen skogsveibru i Grane kommune kan gjenåpnes for ordinær trafikk i løpet av 25. november.

Skogsveibrua går over E6 ved Nevermoen i Grane kommune. Dette er en fagverksbru i tre som ble åpnet i 2019. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for brua.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned.

– Etter at skogveibrua Skytebanen har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonensresultatene og omfattende kontrollberegninger med tredjepartskontroll er vi nå helt trygge på at den kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Det nøyaktige klokkeslettet for når Skytebanen skogsveibru åpner 25. november er ennå ikke klart. Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon:

Det er bare skogsveibrua Fjell-Leet bru i Eidsvoll kommune som gjenstår før alle bruene er gjennomgått.