Slamtømming

I uke 28 starter Østbø tømming av avløpsanlegg i regi av Grane kommune.

 Huseier bes sørge for å fjerne jord, etc. over tanklokk og sørge for ankomst til tank.

Som tidligere pumpes vann tilbake til tank.

 Telefonnummer til sjåføren av tømmebilen er 47 66 86 41.