Tilbyr gratis helsesjekk

Bor du i Grane og er mellom 40–79 år, kan du få en gratis helsesjekk på Kommunehuset mellom 4.–19. april.  
– Et veldig godt tilbud jeg håper alle takker ja til, sier ordfører Raymond Fagerli.

– Jeg håper at de som har fått invitasjon til SAMINOR 3 stiller opp. Helsesjekken er bra for de som blir invitert, og det er også bra for kommunen, sier ordfører Raymond Fagerli. Kommunen får ikke vite noe om helsen til enkeltpersoner.

– Men vi får en anonym oppsummering av resultatene etterpå. Det er nyttig når vi skal planlegge helsetjenester i årene som kommer. Jo flere som deltar, jo bedre rapport får vi, sier Fagerli. Han er en av 723 personer i Grane kommune som har mottatt invitasjon, og han har allerede bestemt seg for å stille.

 

Så mange som mulig

Undersøkelsen er i regi av UiT Norges arktiske universitet, og ved hjelp av et spørreskjema og en enkel helsesjekk, får deltakerne undersøkt blant annet blodtrykk og om de er i faresonen for å utvikle diabetes.

– Grane er en av 50 kommuner som er plukket ut til den tredje runden av SAMINOR, sier overlege Ann Ragnhild Broderstad. I tillegg til å jobbe på sykehus som legespesialist i indremedisin, er hun forsker ved UiT, og som ordfører Raymond Fagerli håper hun at så mange som mulig tar turen innom Kommunehuset rett etter påske for å sjekke egen helse.

­– Det å planlegge morgendagens helsetjenester er vanskelig om vi ikke vet hvordan folk har det i dag, sier kommunedirektør Anne Kristin Solheim. 

 

Anonyme helsedata

SAMINOR samler inn anonyme helsedata i små og mellomstore kommuner fra Innlandet i sør til Finnmark i nord.

– For å kunne planlegge behovet for framtidens helsetjenester, trenger kommunene data. Vår forskning er anonym, så bare du får vite dine resultater. Men summen av anonyme data gir kommunen bedre muligheter til å forstå hvordan behovet for helsetjenester blir i årene som kommer. Derfor er det så viktig at alle som blir invitert møter opp, sier Broderstad.

 

Viktig å delta

I 20 år har SAMINOR vært en viktig kilde til forskning om helse og levekårene i Midt- og Nord-Norge.

– Hver deltaker er like viktig, uansett helsetilstand, kjønn, eller kulturell bakgrunn. Jo flere

som deltar, desto bedre kunnskap og forskningsresultater får vi, sier Broderstad. Som hos fastlegen din, har alle som jobber i SAMINOR 3 taushetsplikt, og som hos fastleger blir resultatene lagret trygt.

– Det betyr at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene fra Grane eller andre kommuner, sier Ann Ragnhild Broderstad.

 

For mer informasjon:

Les mer på nettsiden til Saminor 3

SAMINOR3, tlf 406 49 469

Mail: saminor@uit.no