Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Helgeland og deler av Salten

Trolsk stemning ved Spelremvatnet. Ragnhild Mjaaseth Varsom.no melder om jord- og flomskredfare på nivå 3/oransje i Helgeland og deler av Salten. Faren øker fra onsdag morgen (10. august).

.

Det er også sendt varsel om flomfare på nivå 2/gult i nordlige deler av Helgeland, Salten og Ofoten fra onsdag ettermiddag (10. august)

Se varsel for mer detaljer:

Varsel om jordskred: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Varsel om flomfare (Helgeland og sørlige Salten): Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Varsel om flomfare (Salten og Ofoten): Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

 

 

.