Varsel om mye regn og jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå

Farevarsel for Namdalen, Helgeland og deler av Salten yr.no  Meteorologisk institutt og NVE har gjennom varsom.no sendt ut varsel for Helgeland og sørlige deler av Salten. 

Varsel om jord-, sørpe og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Helgeland og sørlige deler av Salten.

Varsel om svært mye regn på oransje nivå for Helgeland og sørlige deler av Salten. 

Varslene kan du lese her:
https://varsom.no/flom-og-jordskred/.varsling/varselid/499915

https://varsom.no/vaervarsling/varsel/95241


Det forventes lokalt mellom 40-70 mm nedbør innenfor 12 timer. Varslet er gjeldene fra tirsdag ettermiddag klokken 16 til onsdag klokken 13. Nedbøren vil føre til økt fare for jord-, sørpe og flomskred.

Det må påregnes vanskelige kjøreforhold og fare for stengte veier.