Verdensdagen for psykisk helse

Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket !
Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsa, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsa.

.

Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. I årets kampanje oppfordrer vi til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.
Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved personlige problemer. Hver fjerde ungdom har ingen å snakke med når de har det vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større.

Dette kan vi alle gjøre noe med !

 

Mandag 10. oktober

Enkelt og uformelt lunsjmøte i Trofors sentrum.

Målet er å treffe andre sambygdinger, og bidra til å senke terskelen for å hilse på noen nye. Vi ønsker å legge til rette for å bli litt mer kjent med hverandre, enten det er gamle kjenninger, bekjente, eller helt fremmede.  Elin er ny sykepleier i Psykisk helse- og rustjenesten og ny i bygda. Hun tar gjerne en prat med store og små. Siden hun kaller seg profesjonell prater er det en god anledning til å øve seg på å ta kontakt og slå av en prat med en fremmed. Det legges opp til icebreak-aktiviteter som BLI-KJENT-BINGO ++ og elever fra skolen vil vise fram BLIMED-dansen. Det blir også et lite musikalsk innslag

TA MED MATPAKKA OG GODT HUMØR. Så spanderer vi kaffen og litt godt attåt.

Arrangør:      Psykisk helse- og rustjenesten i Grane

Sted:             Parkeringen utenfor Coop Prix Trofors. Hvis det blir høljeregn kan vi trekke inn på
                       Coop-kafè.

Tid:               10.00-12.30
(kom når det passer, bli så lenge du kan. Musikk og dans ca. kl 11.30-12.00)
 

Markering på Møteplassen med kaffe, informasjon, musikk og andre godsaker.

Mulighet for både en god matbit, en god prat og en god latter 

Sted:             Møteplassen
Tid:                11.00-13.00

 

Andre arrangement i tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse

Søndag 2. oktober

Kickoff med Verdensdags-treffsted, bingo med premier, kaffe og kaker

Arrangør:          Mental Helse Vefsna
Tid:                    12.00-15-00
Sted:                  Qvales kafé, Chr. Qvales gate 36, 8656 Mosjøen

Fredag 7. oktober

Fredagskafe. Informasjon om verdensdagen og gratis kaffe.

Sted:                    Kafeen på Coop Prix, Trofors
Tid:                      10.30-14.00

Tirsdag 11. oktober

Internettkafe med kaffe og kake og mulighet tilå få veiledning og hjelp ift dataprogrammer.

Arrangør:           Grane Frivillighetssentralen
Tid:                     11.00-13.00
Sted:                   Frivillighetssentralen, Industrivegen 2, 8682 Trofors

Uke 40-41

Grane Barnehage har som tema «å spre glede i nabolaget» her på Trofors.

Uke 42

8. klasse sammen med Psykisk helse- og rustjenesten inviterer 5.-10. klasse til Back to School party.
Mer info kommer.

Torsdag 13. oktober

Aktiv senior arrangerer busstur til Hemavan.

Påmelding til telefon 95331081 innen 11. oktober.

Tilbudene er åpne for alle i aldergruppa 60+.

Arrangør:           Grane Frivillighetssentralen
Oppmøte:          kl 09.00:  Frivillighetssentralen, Industrivegen2, 8682 Trofors (kun påmeldte)

Onsdag 19. oktober

Temakveld/foredrag knyttet til temaet Psykisk helse på Quales Mestringshus.
For mer info om dette se på nettsidene til Mental helse Vefsna. https://mentalhelse.no/lokallag/120-vefsna eller

https://www.facebook.com/mentalhelsevefsna          

Torsdag 20. og fredag 21. oktober

Psykisk helse i skolen for 8.-10. klasse. Egen informasjon og opplegg for klassene.

Arrangør: Skolen i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.