Akutt hjelp / Legevakt

Legevakt: 116117
 

Ta kontakt når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise.

 

Eksempler på tilstander det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten om:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig. Hvis din fastlege ikke er tilstede skal andre leger ved helsesenteret hjelpe deg. Om natten fra klokken 23.00-08.00 behandles kun pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens fastlege.

Les mer om legevakten her

Ambulanse: 113

Når skal du ringe 113?

 • Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp.
 • Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
  • Nye lammelser i ansikt eller arm
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Adresse

Almvassvegen 5
8683 Trofors

Kart