Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten på tlf. 116 117. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Akutt hjelp / Legevakt

Legevakt: 116117
 

Ta kontakt når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise.

 

Eksempler på tilstander det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten om:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig. Hvis din fastlege ikke er tilstede skal andre leger ved helsesenteret hjelpe deg. Om natten fra klokken 23.00-08.00 behandles kun pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens fastlege.

Les mer om legevakten her

Ambulanse: 113

Når skal du ringe 113?

 • Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp.
 • Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
  • Nye lammelser i ansikt eller arm
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Kontakt

Haakon Ljosland
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 08 80

Adresse

Industrivegen 2
8680 Trofors

Kart