Nødnummer

110  -  Brann og større ulykker 
112  -  Politi og redningssentral 
113  -  Ambulanse - medisinsk nødtelefon