Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Nødnummer

110  -  Brann og større ulykker 
112  -  Politi og redningssentral 
113  -  Ambulanse - medisinsk nødtelefon