Sykehjem og Hjemmetjeneste

.

Sykehjemmet:

Vakttelefon

90236588

Pasienttelefon

90684476

 

Hjemmetjenesten:

Vakttelefon

41665625

 

 

.