Barn med særskilte behov 0-6 år

Dersom et barn har særskilte behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov, og det tilbys hjelp ut fra hvilke behov barnet har.

For at vi skal kunne gjøre vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering som viser barnets behov. Det er den Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som gjør slike vurderinger. Barnehagene kan sende henvisning til PPT i samarbeid med foreldrene, men foreldrene kan også selv sende henvisning til PPT på eget initiativ. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)

Grane kommune er med i et interkommunalt samarbeid om Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)  med kommunene Vefsn og og Hattfjelldal. Tjenesten har kontor i Mosjøen.  

.

Kontakt

Wenche Daleng
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Mobil 47 61 47 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart