Vedtekter - Grane kommunale barnehage

Alle barnehager skal i henhold til Lov om barnehager ha egne vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Disse vedtekter endres ved vedtak i kommunestyret.

 

 

Vedtatt i Kommunestyret 26. april 2023