Grane kommunale barnehage

Bilde av Grane kommunale barnehageI Grane kommunale barnehage er omsorg, trygghet, lek og læring de viktigste verdiene. Barnehagen har personale med mye kunnskap om barns utvikling.

 Vi har 4 avdelinger i Grane kommunale barnehage. I perioder med mer barn, hender det at vi bruker fellesrommene mer aktivt for å dele barnegruppene.


Les mer om hvordan du søker barnehageplass


På «storsida» har vi to storbarnsavdelinger;

Avdeling 1
Barn i alderen 3-5 år
Telefon 48 19 32 70 

Avdeling 2
Barn i alderen 3-6 år
Telefon 48 24 64 99

På «småsida» har vi to småbarnsavdelinger;

Avdeling 3
Barn i alderen 0-3 år
Telefon 48 26 96 76

Avdeling 4
Barn i alderen 0-3 år
Telefon 48 27 81 23

Avdelingene er mye sammen tidlig morgen og ettermiddag, samt samarbeider på tvers ellers.


Det jobbes bevisst for å skape et språkstimulerende miljø, der mestring og glede alltid er til stede! Barnet ditt vil oppleve lek og læring både inne og ute. Barnehagen har gode lokaler og et unikt uteområde med et mangfold av utfordringer. Videre får barnet ditt sosial trening og begynnende vennskap med jevngamle barn. Barnehagen er opptatt av å skape et inkluderende miljø der alle blir sett og hørt. Det tas hensyn til individuelle behov hos det enkelte barn og samarbeid med hjemmet er viktig for å få en god start i barnehagen.

I vår barnehage ønsker vi at alle skal trives. Vi jobber for at barna, personalet og foreldrene skal trives sammen med hverandre. Sammen fokuserer vi på positive opplevelser, viser respekt og er rause mot hverandre.

«Barna i vår barnehage skal gå ut av barnehagen med en følelse av å være god nok.»
Vår oppgave er å gi både omsorg og oppdragelse, legge til rette for lek og se til at
hverdagsaktiviteter og læring er tilpasset barnas nivå og utvikling. Med utgangspunkt i vår visjon, vårt hovedmål og satsningsområde, ønsker vi at alle barn, uansett alder, kjønn, nasjonalitet, funkjsonsnivå og kultur– og familiebakgrunn skal oppleve seg som betydningsfulle personer i vårt fellesskap.

Grane kommune har over flere år scoret godt på barnehage i ulike barometer. Dette er i hovedsak fordi det har vært prioritert å ha høyere bemanningstetthet enn normen. På sikt har dette gitt høyere nærvær, økt trivsel og stabilitet blant ansatte. Vi mener dette gir et trygt og stabilt utgangspunkt for barnas trygghet og trivsel.

Satsingsområder

  • Trygt og godt barnehagemiljø
  • Digital praksis
  • Lek og voksenrollen i lek

Utetid

Vi prøver å være så mye som mulig ute, men her er det selvfølgelig barnas behov/dagsform som styrer. For de minste barna er det nytt å være borte fra foreldrene sine hele dagen. Vi prøver å roe mest mulig ned i barnehagen første tiden, så det ikke blir så mye på en gang. Uteområdet vårt er stort og gir masse utfordringer og opplevelser.
Overfor barnehagen ligger et område som barnehagen disponerer. Der har vi ei køte med vedovn, samt bålplass. Et populært supplement til vårt flotte uteområde. I tillegg ligger barnehagen nært idrettsanlegget som brukes hyppig sommer og vinter.

Førskole

Minst en dag i uka samles de eldste barna til spennende aktiviteter. Målet er at barna skal få utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå og interesse, samt knytte gode vennskapsbånd med barn som man skal gå på skole sammen med. Dette har vi også fokus på i hverdagen, men disse dagene er opplegget mer spesifikt. Gjennom vinteren er vi i bassenget en dag i uka, vi går fjelltrimmen og drar på forskjellige andre turer. I førskolegruppa legges opp til varierte aktiviteter som skal forberede barna til skolehverdagen som nærmer seg. Det sosiale i gruppen er et viktig element. I tillegg har vi et god samarbeid med skolen, og har fastsatt flere aktiviteter i løpet av året, hvor vi gjør ting i fellesskap med 1. klasse.
 

I årsplanen for barnehageåret 2023-2024 kan du lese mer om hverdagen vår i Grane kommunale barnehage (PDF, 9 MB)
 

Instagram
Barnehagen har opprettet en instagramkonto hvor vi vil dele litt aktiviteter. Følg oss gjerne på granekommunalebarnehage

Bilde av Grane kommunale barnehage - Klikk for stort bilde

Kontakt

Beate-Aimeè Kroken
Enhetsleder / Styrer i Grane komm. barnehage
E-post
Mobil 48 19 38 79

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.40 - 16.15
Lørdag - søndag: Stengt. 

Det er mulig å søke utvidet åpningstid ved behov for levering og henting av barn utover ordinær åpningstid. 

Adresse

Symrevegen 1
8683 Trofors

Kart