Slamtømming

Slamtømming av private septiktanker:

Østbø AS er utførende entreprenør. Huseier er ansvarlig for at septiktank er tilgjengelig slik at tømming kan utføres. Slammet avvannes ved tømming.

Spørsmål om slamtømmingen kan rettes til:

Sjåfør slambil: Tlf. 476 68 641
Gjermund Johansen, Grane kommune: Tlf. 915 82 491

Gebyr Slamtømming
 

Ekstra slamtømming

En ekstra tømming av slamtank og/eller minirenseanlegg betyr at du som kunde selv har bestilt tømming. Ved ekstra tømming må du betale transportgebyr og gebyr for tømt mengde, fordi tømmingen skjer utenom fastsatte tider og henteruter.
Hvis det er snakk om en fremskutt tømming, vil du kun bli belastet et transportgebyr, da volumet allerede dekkes av de faste slamavgiftene.

Normalt vil de fleste slamtanker tømmes til visse tider på året, avhengig av hvilket behov du har. Hvis du ofte bestilles ekstra tømming på eiendommen din, anbefales det å øke tømmefrekvensen gjennom de faste slamavgiftene.

Kontakt

Gjermund Johansen
Arbeidsformann
E-post
Mobil 91 58 24 91

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart