Om koronatesting

  • Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
  • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
  • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
  • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.

 

Slik får du tak i hurtigtest

Hvis du er nærkontakt eller har symptomer kan du få antigen-selvtest hos Grane kommunes servicetorg eller hos Kommunelegen i Grane. Les mer om dette tilbudet her. 

Grane kommune deler ut hurtigtester ved massetesting eller ved utbrudd på skoler/barnehager/omsorgssenter og lignende.

Hvis du trenger selvtest til andre formål, for eksempel før besøk eller konsert, kjøper du disse selv på apotek, i dagligvarebutikk eller i annen detaljhandel. 

I Grane utføres pcr-testing hos Kommunelegen i Grane. Ta kontakt på telefon 751 80880 for timebestilling. 

Artikkelliste

Åpningstider

Kommunelegen i Grane: 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

Telefon: 751 80 880
Legevakt: 116 117
Medisinsk nødtelefon: 113

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart