Alminnelig ettersyn: Formannskapets innstilling til meddommere for perioden 2025-2028

Formannskapet har i møte 15. mai 2024 innstilt på meddommere til meddommerutvalg for perioden 2025-2028. Formannskapets innstilling til meddommere skal i henhold til DL §68 ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker. Enhver som har noe å innvende mot forslaget anmodes om å melde dette til kommunen innen 4. juni 2024.

Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett velges:

Marit Granmo

Tor Stabbforsmo

Som meddommere til Helgeland tingrett velges:

Dagrun Synnøve Seierstad

Kristina Henden Paulsen

Jannike Mellingen

Heidi Dannemark Brennhaug

Kristina Svartvatn

Monica Knutli Brennhaug

Lill Renate Reirå

Stina Beate Hanssen

Einar Bekkevold

Gjermund Storfiplingdal Johansen

Stig Solvang

Jan Otto Fiplingdal

Are Halse

Jan Sture Nilsen

Torfinn Lien

Pål Ove Wika

Som meddommere til Helgeland Jordskifterett velges:

Kari Grøva

Charlotta Cecilia Gaebpien-Njaita

Jørgen Aas

Roger Nilsen

Som skjønnsmedlemmer fra Grane kommune foreslås:

Heidi Bech Arntsberg

Are Halse

 

Eventuelle innvendinger sendes via vårt elektroniske skjema

Eller på e-post

Innen 4. juni 2024.

 

 

.