Spørsmål om koronaviruset?

Kulturminner

«Kulturminner er alle spor etter aktiviteter og nærvær i våre omgivelser.
De kan være flere tusen år gamle  eller de kan være fra i går, og forteller om alt fra historiske begivenheter til hverdagsliv»

I Grane har det vært mennesker siden steinalder. Det er for eksempel registrert steinalderboplasser rundt Store og Lille Svenningvatn og Nedre Fiplingvatn. Dette er spor etter små nomadiske fangstsamfunn.

Blant de mest kjente eldre kulturmiljøene i Grane er fangstgropanlegget på Tromoan, ikke langt fra Trofors, som er datert til ca. år 730. Slike dyregraver finner vi spor av flere steder i Grane, og de kan ha vært i bruk fram til 1600-tallet.

De eldste bygningene vi kjenner til er fra 1600-tallet, men trolig har det vært bosetting her også i middelalderen. Fram til 1700-tallet var det fast bosetting kun i de nordligste delene av Grane.

 

 

Kulturminnesøk - Finn kulturminner i Grane

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Kulturleder og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 905 18 656

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart