Kulturminner

«Kulturminner er alle spor etter aktiviteter og nærvær i våre omgivelser.
De kan være flere tusen år gamle  eller de kan være fra i går, og forteller om alt fra historiske begivenheter til hverdagsliv»

I Grane har det vært mennesker siden steinalder. Det er for eksempel registrert steinalderboplasser rundt Store og Lille Svenningvatn og Nedre Fiplingvatn. Dette er spor etter små nomadiske fangstsamfunn.

Blant de mest kjente eldre kulturmiljøene i Grane er fangstgropanlegget på Tromoan, ikke langt fra Trofors, som er datert til ca. år 730. Slike dyregraver finner vi spor av flere steder i Grane, og de kan ha vært i bruk fram til 1600-tallet.

De eldste bygningene vi kjenner til er fra 1600-tallet, men trolig har det vært bosetting her også i middelalderen. Fram til 1700-tallet var det fast bosetting kun i de nordligste delene av Grane.
 

 

Kulturminnesøk - Finn kulturminner i Grane

 

.

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart