Viltfond

I Norge er det slik at fellingsavgifter fra jakt på hjort og elg settes av på det kommunale viltfondet. Fellingsavgiftens størrelse fastsettes av kommunen etter rammer fra staten. Bruken styres av sentral forskrift  (Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort)


Det er forskriften som regulerer kommunalt viltfond. Det foreligger ingen retningslinjer utover forskriften.

Viltfondet kan brukes til

Midlene kan gå til å fremme viltforvaltning,  styrke kunnskapen om viltet samt jaktorganisering m.m. Midlene kan også brukes til å dekke de kommunale utgiftene ved ettersøk, håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.

Viltfondet kan ikke brukes til

Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (lønn, møtegodtgjørelser, reiser m.m.). Det er ikke anledning til å erstatte skader forvoldt av vilt og det kan ikke utbetales skuddpremier fra viltfondet.

Søk om tilskudd fra viltfondet via vårt elektroniske søknadsskjema

Kontakt

Lisa-Reneè Skulstad
Arealplanlegger
E-post
Telefon 75 18 22 51
Mobil 94 78 84 15

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart