Endre eier eller fakturamottaker

Faktura sendes til tinglyst hjemmelshaver

Hvis andre skal motta faktura må det være andre som er reell eier. Det gjelder det samme for kommunale eiendomsgebyr som for eiendomsskatt. 
Ta kontakt med økonomiavdelingen ved behov for endring av eier eller mottaker av faktura. 

Les mer om betaling av eiendomsskatt

Kontakt

Monica Hoff
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 18 22 34
Mobil 97 63 81 89