Endre eier eller fakturamottaker

Faktura sendes til tinglyst hjemmelshaver

Hvis andre skal motta faktura må det være andre som er reell eier. Det gjelder det samme for kommunale eiendomsgebyr som for eiendomsskatt. Les mer om dette under eiendomsskatt.