Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Endre eier eller fakturamottaker

Faktura sendes til tinglyst hjemmelshaver

Hvis andre skal motta faktura må det være andre som er reell eier. Det gjelder det samme for kommunale eiendomsgebyr som for eiendomsskatt. Les mer om dette under eiendomsskatt.