Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Endre eier eller fakturamottaker

Faktura sendes til tinglyst hjemmelshaver

Hvis andre skal motta faktura må det være andre som er reell eier. Det gjelder det samme for kommunale eiendomsgebyr som for eiendomsskatt. Les mer om dette under eiendomsskatt.