Støttekontakter

Helse- og omsorgsavdelingen søker støttekontakter.

Har du ekstra tid til overs som du kunne tenke deg å bruke til å gjøre hverdagen bedre for andre? Søk da vel.

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre som trenger støtte og hjelp til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

 

Kvalifikasjoner:

  • Du må være over 16 år
  • Du må fremlegge politiattest før du begynner

 

Personlige egenskaper:

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

 

Grane kommune tilbyr:

Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til en hver tids gjeldende lover, regler og reglement.

Lønnsvilkår:

Grane kommune betaler støttekontakter kr. 180,10 pr. time. Det dekkes kjøregodtgjørelse inntil 100 km. pr. måned og utgiftsdekning på inntil kr. 150,- pr måned til aktiviteter.

Annet:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63