Partilister i Grane kommune - Kommunevalget 2023 - Kunngjøring / Offentlig ettersyn

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen.

.

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkommende listeforslag til offentlig ettersyn.
 

Følgende valglister til årets kommunestyrevalg i Grane er innkommet innen frist:

Grane arbeiderparti (PDF, 987 kB)


Grane senterparti (PDF, 295 kB)
 

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.

Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat etter inleveringsfrist får skriftlig henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti. Kandidat kan eventuelt søke om fritak. Evt. søknad om fritak og endelig listeforslag skal behandles i Valgstyret før 1. juni. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no, og lagt ut på hjemmesiden vår, samt i Servicetorget.

 

Les mer om krav til listeforslag her

 

 

 

.