Stemmegivning på valgdagen

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale. I Grane kommune er det ett valglokale - Kommunestyresalen, kommunehuset.
 

.

Slik stemmer du

 

Valgdager i Grane - Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023


Husk legitimasjon

Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.

 

Trenger du veiledning eller hjelp?

Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, da kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene som vil hjelpe deg.


Her finner du mer informasjon om å få hjelp til å stemme
.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart