Spørsmål om koronaviruset?

Valgkort

Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge valgkortet sitt i posten.

På valgkort står informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Hvor og når du kan stemme

I Grane kommune har vi en valgkrets - Grane krets.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du stemme i den kommunen der du er manntallsført. I tillegg til at du får informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen får du også oppgitt åpningstidene på valglokalet du tilhører.

Hvordan du stemmer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvordan du kan stemme ved valg.

Ikke mottatt valgkort – ta kontakt med kommunen

Det kan hende at du ikke mottar valgkort. Grunnene kan være mange – aller oftest knyttes dette til at adressen din, som ligger i folkeregisteret, ikke er oppdatert eller at kommunen du bor i ikke enda har innført gateadresser. Selv om du ikke skulle motta valgkortet er imidlertid dette ikke noe indikasjon på at du ikke har stemmerett.

Dersom du ikke mottar valgkortet – ta kontakt med kommunen du er folkeregistrert i. Det er kommunens adresse som står som avsender og det er følgelig kommunen som vil få valgkort i retur.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg skal stemme?

Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men ha med legitimasjon.

Det er en fordel om du har med valgkortet ditt. Da kan stemmemottakeren raskere finne deg i manntallet. 
 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 402 27 787

Åpningstider

Mandag - fredag: 10.00 - 14.00
Lørdag - søndag: Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart