Stemmerett

Hvem har anledning til å stemme ved valg?


Stemmerett ved Stortingsvalg:

For å ha stemmerett ved Stortingsvalg må følgende krav være oppfylt:

  • Man må være norsk statsborger.
  • Man må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Man kan ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Man må være, eller tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
     

Stemmerett ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalg:

Reglene de samme som ved Stortingsvalg, men med ett viktig unntak:
Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for Stortingsvalg og har stått innført i Folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalg i Norge.
 

For å kunne stemme ved Stortingsvalg og Kommunestyre- og Fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.
 

Stemmerett ved Sametingsvalg:

Stemmeretten ved Sametingsvalg er begrenset til de med samisk tilhørighet. Man må være registrert i Sametingets valgmanntall, samt være fylt 18 år ved utgangen av valgåret, for å ha stemmerett ved Sametingsvalg. Sametinget velges nemlig av og blant den samiske befolkningen. Man må selv sørge for å bli registrert i det samiske manntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart