Ledige tomter i Grane


Boligfelt i Grane kommune
 

 Boligfelt

 Sted

 Antall
 ledige 
 tomter

 Video av
 tomter

 Pris pr. m2:

 Hjellekollen

 Trofors

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ec1lYui5gjM

40,00 

 Stormoen

 Trofors

   

 

 Vassbekkmoen

 Trofors

  https://www.youtube.com/watch?v=Drwv3E62CXE

75,00 

 Brennhaugen

 Grane

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kHcKJhDCblY

30,00
(+) 

 Kvilarmoen

 Svenningdal

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kHcKJhDCblY

15,00 

 Bjørnmyrmoen

 Fiplingdal

   

0,75,00
(+)

 Majavatn

 Majavatn

   

 


Prisene er inklusiv tilknytning for vann og avløp.

(+)   =   Tilknytning for vann og avløp kommer i tillegg


Les mer på Bo i Grane