Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Bo i Grane
Nyheter
Statnett

Oppgradering av kraftledning

Statnett har fått konsesjon på å oppgradere 300 kV kraftledning mellom Nedre Røssåga og Namsos.
Arbeidet har startet i Grane, og Statnett vil avholde et informasjonsmøte for våre innbyggere og andre berørte om anleggesarbeidet som skal gjennomføres ved Trofors koblingsstasjon.

2015-05-18 | Les mer
Sau

Tilsynspersonell

Vi søker etter tilsynspersonell i kommunens beiteområder for sau i beitesesongen 2015.
Søknadsfrist 22.05.15.
Ved spørsmål, kontakt Torgar Eggen, tlf. 95221496.

2015-05-18 | Les mer
Svangerskapskontroll

Jordmor

Grane kommune kjøper jordmortjenester fra Hattfjelldal kommune. Alle gravide er velkommen til kontroll i Hattfjelldal. De vil få tilbud om oppfølging med svangerskapskontroller, svangerskapskurs og mulighet til å delta på trening for gravide og kvinner i barselpermisjon.

Jordmor Heidrun Vollan er å treffe på tlf. 751 84 942, mandag, tirsdag og torsdag.

2015-05-18 | Les mer
Sudan kart

Bosetting av flyktninger

Grane kommune skal i 2015 bli bostedskommune for flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.
Vi vil i løpet av desember ønske 9 personer fra Sudan velkommen som innbyggere i kommunen.

2015-05-06 | Les mer
Foto: Alexander Sylte/Forsvaret

Heimevernet trener i Grane

I tidsrommet 29.05.2015 til 05.06.2015 vil Sør-Hålogaland Heimeverndistrikt 14 gjennomføre trening i Nordland.
I Grane vil det være stor aktivitet fra Heimevernet. Avdelinger vil operere åpent og skjult i kommunen.
Vi håper treningen kan gjennomføres uten det blir til belastning, men håper på forståelse for eventuelle ulemper dette innebærer.

Bjørn-Ivar Steinslett
Kaptein
Områdesjef Hattfjelldal HV-14212
E-post: hv14212@gmail.com
Tlf. 97414139

Ola Morten Moe
Kaptein
Områdesjef Sør-Helgeland  HV-14202
E-post: hv14202@gmail.com
Tlf. 90529252

2015-05-06 | Les mer

Åpning av jakt på rådyr og utvidet jaktområde for hjort

Grane kommune vurderer å åpne for jakt på rådyr og utvide jaktområdet for hjort til hele kommunen med et minsteareal på 10 000 dekar for begge artene.
Merknader til forslaget sendes til Grane kommune innen 4. mai 2015.
Spørsmål rundt dette kan rettes til viltansvarlig Lisa-Reneé Skulstad.

2015-04-28 | Les mer
Minnemedalje

Tre krigshelter fra Grane får minnemedalje

Rundt 60 personer fra Nordland får utdelt den nye krigsmedaljen for sin innsats under andre verdens krig. Tre av disse er fra Grane.

2015-04-28 | Les mer

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt

Næring- og naturforvaltningskomitèen vedtok 15.04.15 at forslag til detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10.

 

2015-04-16 | Les mer

Melding om oppstart av detaljregulering for Mellommoen

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 meldes det om oppstart av arbeid med detaljregulering for Mellommoen på Trofors.

 

 

2015-04-22 | Les mer
Friluftsutstyr

Etablering av utstyrssentral i Grane

Grane kommune har med økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etablert en utstyrssentral. Her kan kommunens innbyggere låne tur- og fritidsutstyr gratis. Utlånet skjer via Servicetorget.

2015-04-16 | Les mer