Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Tilskuddsordning for å motvirke fattigdom blant barn og ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

2015-10-16 | Les mer
NAV-logo

Lavest ledighet i Grane

I september 2015 er det 3 203 helt ledige i Nordland, dette er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.
Lavest ledighet er det i Grane hvor 0,6 % er uten arbeid. 

2015-10-02 | Les mer
Vannkran

Vannavstengning

På grunn av en stor lekkasje, vil husstander på Stormoen og deler av Aspneset få vannet avstengt fra onsdag 14. oktober klokken 17.00 til torsdag 15. oktober klokken 06.00.

2015-10-13 | Les mer

Fjelltrimmen

Årets sesong med fjelltrim er avsluttet, og vi ønsker å minne om at registreringsskjemaet må leveres til Servicetorget innen 1. oktober.

2015-09-25 | Les mer
Vaksine 2

Influensavaksine

Årets influensavaksinering skjer på Helsestasjonen onsdag 7. oktober mellom klokken 8.30 og 11.00 og tirsdag 13. oktober klokken 10.00 - 14.00.
Innbyggere som ønsker vaksine er velkommen innom Helsestasjonen disse to dagene.
Egenandel: kr 150,-

2015-09-28 | Les mer
Kolbjørn Eriksen

Kolbjørn Eriksen på fylkestinget

Fylkesvalgstyret har avsluttet fintellingen og resultatet viser at graneværingen Kolbjørn Eriksen fra Senterpartiet er sikret plass i det nye fylkestinget.
Kolbjørn har lang fartstid som kommunepolitiker og har også vært ordfører i Grane i fire år.
 

2015-09-22 | Les mer
Helsestasjon for eldre

Etablerer Helsestasjon for eldre

Befolkningsprognosene for Grane kommune viser at vi i årene fremover vil få en betydelig økning av eldre innbyggere. Kommunen ønsker å starte det forebyggende arbeidet tidlig, og tilbyr et nytt folkehelsetiltak som kalles Helsestasjon for eldre.

2015-09-23 | Les mer
Telltur

Bli med på Telltur

Folkehelseprofilen viser at graneværingene sliter med sliter mer med muskel- og skjelettlidelser enn landsgjennomsnittet.
I samarbeid med Helgeland friluftsråd ønsker Grane kommune å legge til rette for at våre innbyggere skal øke hverdagsaktiviteten. 30 minutter med daglig fysisk aktivitet vil i henhold til nasjonale retningslinjer ha stor helsegevinst for den voksne delen av befolkninga.
Vi lanserer nå et nytt tilbud i Grane som kalles Telltur.

2015-09-21 | Les mer

Ny åpningstid ved Møteplassen

Fra mandag 7. september har Møteplassen ny åpningstid:

Mandag og torsdag fra klokken 10.00 til klokken 12.00.

Vi ønsker alle som har behov for et sosialt fellesskap  ”over en kaffekopp”, i et trivelig miljø, med mulighet for å gjøre noe sammen med andre, velkommen!

2015-09-04 | Les mer