Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
svømming

Fritidsbadinga åpner

Onsdag 2. november åpner fritidsbadinga, og Grane kommune ønsker velkommen til gratis bruk av svømmebassenget mandager og onsdager.

2016-10-26 | Les mer
kjernejournal

Graneværingene har fått kjernejournal

Alle innbyggere i Grane kommune har nå fått kjernejournal. Dette er en ny elektronisk tjeneste som deler pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

2016-10-13 | Les mer
Omriss av planområdet ny sykehjemstomt

Melding om oppstart av detaljregulering for ny sykehjemstomt på Stormoen

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.16 at oppstart av prosjektering og nødvendig planlegging for sykehjemsbygging skal lokaliseres på tomtearealet ved den gamle gressbanen på Stormoen (Bak Trixie).

2016-10-04 | Les mer
hpv vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

2016-10-04 | Les mer
Scooter 2

Høring og offentlig ettersyn:

Endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter

Grane kommune legger med dette ut endringer av forskrift og kart over løypnett for snøscooter til offentlig ettersyn.
Høringsfrist settes til 03.11.2016.

2016-09-22 | Les mer
Frisklivssentralen__325599a

Folkehelsetiltak:

Rygg- og nakketrening

Folkehelseprofilen for Grane kommune viser at mange av våre innbyggere sliter med muskel- og skjelettlidelser. Som et folkehelsetiltak starter Frisklivssentralen gruppetrening med fysioterapeut som instruktør. Fokuset på denne ukentlige timen vil være rygg- og nakketrening.
Oppstartsdatoen er 12. oktober.
2016-10-03 | Les mer
Vaksine 2

Influensavaksine

Innbyggere som ønsker å få influensavaksine kan få dette ved oppmøte på helsestasjonen til følgende tider:
Onsdag 12. oktober: klokken 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00.
Torsdag 13. oktober: klokken 13.00 - 15.00.
Egenandel for årets vaksine er kr. 150,-

2016-09-23 | Les mer
radon-220x325

Folkehelsetiltak:

Kartlegging av kreftfare i boliger

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen normalt lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i innelufta og med oppholdstiden.

Grane kommune skal gjennomføre en kartlegging av radonforekomst i 150 boliger i kommunen, og ønsker å få kontakt med personer som kan tenke seg å få radonmålt boligen sin. Målingen skal gjennomføres i fra november 2016 - februar 2017. Kommunen dekker utgiftene til måleutstyr og analysering av resultat.

2016-09-22 | Les mer
1286_121214_patrick_web

Verdensdagen for psykisk helse:

Foredrag med Patrick Glavin


I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse arrangeres det et åpent foredrag med Patrick Glavin. Dette skjer ved Grane samfunnshus, Trofors, torsdag 13. oktober fra klokken 19.00 – 21.00. Tema vil være å spille på lag med egne barn og ungdomer, og hvordan møte daglige utfordringer på en god måte.

2016-10-04 | Les mer
elg og hund

Elgjakta:

Ettersøksplikt og kontaktinformasjon til ettersøkspersonell

Høsten er kommet og for mange står elgjakta for tur. I denne sammenheng ønsker kommunen å gjøre jegere oppmerksom på ettersøksplikten, forfølgningsrett og avlivning av såret storvilt.

Informasjon om ettersøksplikten og kontaktinformasjon til kommunens ettersøkspersonell for skadet hjortevilt kan du lese om her.

2016-09-22 | Les mer