Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Hva skjer i Grane kommune?
Nyheter
Telerestriksjoner ved kommunale veier

Telerestriksjoner på kommunale veger

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, iverksetter Grane kommune aksellastrestriksjoner på samtlige kommunale veger i h.h.t. gjeldende vegliste f.o.m. fredag 14. mars 2014.

Forespørsler om dispensasjoner, veglister og gjeldende informasjonshefte om aksellastrestriksjoner rettes til vegtrafikksentralene eller vegkontoret i Bodø.

 

2014-03-13 | Les mer

Hybler søkes

Grane kommune, barnevernstjenesten, søker hybler i Mosjøen, med og uten tilsyn.
Henvendelser til tlf 751 82220.

2014-03-13 | Les mer
Frokost

Nye anbefalinger om kosthold og livsstil

Nordmenn er blitt et stillesittende folkeslag. 4 av 5 personer får ikke tilstrekkelig mengde med fysisk aktivitet.

 

2014-03-06 | Les mer
Folkemøte

Folketall i vekst

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi i løpet av 4. kvartal i 2013 ble flere graneværinger. Folkemengden 1. januar 2014 var 1464 innbyggere, som er en økning på 6 personer.

2014-02-20 | Les mer

Offentlig høring: Næringsplan for Grane kommune 2014 - 2017

Grane kommunes forslag til næringsplan for perioden 2014 - 2017 er ute til offentlig ettersyn frem til 1. april 2014.

2014-02-20 | Les mer
Larsforsen Turistcafe

Temakvelder lokalkunnskap

Vefsnaregionen omfatter kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn og representerer et bredt spekter natur, kultur, historie med elva Vefsna som fellesnevner.
Forprosjekt Vefsna Regionalpark arrangerer temakvelder med lokalkunnskap på agendaen.

2014-02-19 | Les mer
traktor

Statlige nærings- og miljøtilskudd til landbruket

Det kan søkes om tilskudd til investeringer i jordbruket for å ta vare på gammel kulturmark, tiltak for å bevare kulturminner og restaurering av freda eller verneverdige bygninger mm. Det kan også søkes om tilskudd til investeringer i skogbruket, blant annet ungskogpleie og skogplanting.
2014-02-19 | Les mer
Ku

Grane landbruksfond

Det kan søkes om tilskudd fra Grane landbruksfond til investeringer i landbruket i henhold til regler for Grane landbruksfond, f.eks. bruksutbygging, nydyrking og privat kjøp av melkekvote.

2014-02-19 | Les mer

Vertskapskurs

Som et ledd i utviklingen av Vefsnaregionen som reisemål, skal forprosjekt Vefsna regionalpark og Innovasjon Norge arrangere et vertskapkurs.
Kurset blir avholdt 13. mars ved Laksfors turistkafe.

2014-02-19 | Les mer
Elgjakt

Elgjakt i Grane kommune

Resultatet av fjorårets elgjakt (2013) viser at det er felt 118 dyr av 177 tildelte. Dette er en liten nedgang i antall felte dyr i forhold til i 2012.

2014-02-18 | Les mer