Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
Miljøvedtaksregister

Nytt nettbasert miljøvedtaksregister

Miljøvedtaksregisteret gir alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven.

2014-06-25 | Les mer
penger

Spillemidler til tursti og kart

Nordland fylkeskommune har bevilget spillemidler til en tursti ved Grane bygdetun og turkart for Lomsdal/Visten nasjonalpark.
Dermed blir samtlige anlegg som var planlagt i planperioden realisert og Grane har mottatt i overkant av 7 millioner kroner i spillemidler de siste årene.

2014-06-22 | Les mer
Scooter

Regjeringen varsler lovendring om scooterløyper

Klima- og miljødepartementet (tidl. Miljøverndepartementet)  iverksatte en ny forsøksordning for perioden 2014-2018 som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Grane kommune var en av kommunene som fikk være med i denne ordningen. Regjeringen varsler nå at de stopper forsøksordningen og ønsker en lovendring for etablering av scooterløyper.

2014-06-22 | Les mer
lus

Hodelus hos barn i Grane

De siste dagene før sommerferien ble det oppdaget flere tilfeller av hodelus blant elever i Graneskolen.
Hodelus (Pediculus capitis) suger blod i hodebunnen og bittene kan gi kløe. For å bli kvitt hodelus må man benytte lusemidler eller fjerne lusa ved hyppig kjemming. Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt. For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig. Kunnskap om hvordan man oppdager og behandler hodelus riktig er viktig.

2014-06-22 | Les mer
selvangivelse_jpg_219706m

Skatteoppgjøret 2014

Første pulje med skatteoppgjør er klar 25. juni. Neste sjanse er 6. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 15. oktober. Leverte du selvangivelsen din på papir, får du skatteoppgjøret tidligst 6. august.

2014-06-22 | Les mer

Nye telefonnumre i Grane kommune

Grane kommune har fått nytt hovednummer, tlf. 75182200.
Det er også endringer ved Grane sjukeheim/hjemmesykepleien.

2014-06-10 | Les mer
Konflikt

Konfliktrådet søker mekler

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?
Vi søker etter mekler til område med Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner.
Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

2014-06-06 | Les mer
mail

Kommunikasjon på nett som hovedregel

Stat og kommune går over til å kommunisere på nett med innbyggerne. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar fra offentlig sektor. Når det offentlige sender viktig post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett.
Først ut er årets skatteoppgjør. Ønsker du å motta dette på papir må du reservere deg mot kommunikasjon på nett innen 10. juni.

2014-06-02 | Les mer
Lege3

Nå kan du bestille legetime eller fornye resepter via sms eller internett

Kommunelegen i Grane har fått en ny tjeneste hvor pasienter kan bestille legetime eller fornye resepter via sms eller internett hele døgnet.

2014-04-30 | Les mer
NAV-logo

Lav arbeidsledighet i Grane

Ved utgangen av april var det 1,0 prosent arbeidsledighet i Grane, noe som er det nest laveste i Nordland fylke.

2014-05-07 | Les mer