Tilskudd til rusfrie arrangement 1. halvår 2024

Frivillige organisasjoner / lag / foreninger eller enkeltpersoner inviteres 2 ganger årlig til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. 
Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket.
(Jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan, vedtatt i kommunestyret).

Les mer og søk her:

 

Søknadsfrist: 15. mai 2024.