Psykiske helsetjenester for barn og unge

Barn og unge får helsetjeneste fra fastleger, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. For barn og unge med mistanke om psykiske vansker eller lidelser, eller er utsatt for bestemte risikofaktorer, gir Psykisk helse- og rustjeneste tilbud om oppfølging, behandling og veiledning.

Psykisk helse og rustjenesten driver også forebyggende arbeid, individuelt og i grupper, og er en del av Tverrfaglig team. 

For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser.

Hvis psykisk lidelse rammer en i din familie er det viktig å søke hjelp tidlig.

Kommunen har Barnekontakt. 

Tjenesten har fokus på barn og familie og barn som pårørende i tett samarbeid med Helsestasjon og lege.  

 

Nyttige lenker:


Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 6-12 år

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Barneombudet

Barnekonvensjonen

Psykisk helse

Ung.no

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart