Høring: Forskrift for skoleregler og skoledemokrati i Grane kommune

I forbindelse med at ny opplæringslov (LOV-2023-06-09-30) trer i kraft fra 1. august 2024 skal Grane kommune vedta ulike forskrifter.

Følgende forslag til nye forskrifter legges ut på høring:

Forskrift om hovedmål - grunnskolen i Grane kommune (PDF, 569 kB)

Forskrift om permisjoner - grunnskolen i Grane kommune (PDF, 711 kB)

Forskrift om skoleregler og skoledemokrati - grunnskolen i Grane kommune (PDF, 643 kB)

Forskrift om skolerute - grunnskolen i Grane kommune (PDF, 573 kB)

 

Høringsfrist 2. juni 2024.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Grane kommune på en av følgende måter:

Enten via vårt elektroniske skjema

Eller på e-post