Skogsbilvei / Landbruksvei

Bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier kan ikke starte uten tillatelse fra kommunen. Med landbruksveier menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksveier som medfører større terrenginngrep.


Skal du bygge landbruksvei, må du søke til kommunen. Søknaden skal enten behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier eller etter plan- og bygningsloven.

Les mer her:   http://www.skogsvei.no/


Skogfond
Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Tilskudd til skogsbilveier
Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier behandles av Statsforvalteren i Nordland, men søknad sendes til Teknisk/Næringsavdelingen. 
 

Du kan lese mer om ordningen og finne søknadsskjema her


Nyttige lenker:

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart