Skogsbilvei / Landbruksvei

Bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier kan ikke starte uten tillatelse fra kommunen. Med landbruksveier menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksveier som medfører større terrenginngrep.


Skal du bygge landbruksvei, må du søke kommunen på eget skjema som ligger på Landbruksdirektoratet.no. Søknaden skal enten behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier eller etter plan- og bygningsloven.

Les mer her:   http://www.skogsvei.no/


Skogfond
Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Tilskudd til skogsbilveier
Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier behandles av Fylkesmannen i Nordland, men søknadsskjema LDIR – 903 Søknad om tilskudd til vegbygging sendes Teknisk/Næringsavdelingen. Mer informasjon om ordningen.
 

Søknadsskjema   -   Bygging av landbruksvei


Nyttige lenker:

Kontakt

Arne-Martin Husby
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart