Grane kommune kan tilby deg mye spennende


Kommunen som arbeidsplass:

  • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • Spennende og varierende arbeidsoppgaver innenfor hver avdeling
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Muligheter for kompetansehevning
  • God barnehagedekning
  • Behjelpelighet med å skaffe bolig