Tilskudd til vedlikehold av private veier 2024

Det kan søkes om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veger i Grane kommune for året 2024.

Søknadsfrist: 1. mars 2024


Det gjelder kun private veger der det bor fastboende og har en veglengde på over 500 meter.

Veilengde må oppgis. Vegforeninger der minst ett medlem er fastboende langs vegen kan også søke.

 

Søk om tilskudd til vedlikehold av privat vei via vårt elektroniske søknadsskjema


Her kan du lese mer om tilskuddsordningen

 

Søknadsfrist: 1. mars 2024

 

 

.