Startlånmidler til viderefordeling

Grane kommune har fått nye startlånmidler til viderefordeling.

Man kan søke om startlån hvis man er i en eller flere av følgende situasjoner:

  • Barnefamilie som har behov for en stabil og trygg bolig
  • Får ikke lån i vanlig bank, og kan ikke spare til egenkapital
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grund av boliglån
  • Har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Eldre som bor i uegnet bolig
  • Nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen

 

Hvis du får lån i vanlig bank, kan du ikke få startlån.

Unge i etableringsfasen som ikke har utnyttet sitt sparepotensiale får ikke startlån.

Man trenger ikke egenkapital for å få startlån, men man må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 

Du kan lese mer om ordningen her:

Startlån til kjøp av bolig 

Startlån til å tilpasse bolig

Startlån for å beholde bolig

Husbanken - startlån