Budsjett- og Økonomiplaner

Grane kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for Formannskapet. Formannskapet kan endre kommunedirektørens forslag og legger fram sitt forslag til Kommunestyret. Kommunestyret behandler Formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årberetning. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Les mer om Grane kommunes årsberetning
 

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart